Skip to main content

Influensavaksine 2023

Av 15. september 2023oktober 9th, 2023Nyheter

Det nærmer seg tiden for årets influensavaksine.

Vi antar å ha vaksinene tilgjengelig fra ca. uke 41. Det planlegges for 1-2 vaksinasjonskvelder i uke 43. I år (som i fjor) må alle betale en egenandel for vaksinen som er satt til 280 kr. Vi vil prioritere de som er i risikogruppen først.

Ta kontakt etter uke 40 om du er i risikogruppen, så settes du opp til vaksinering. Det vil også være mulig å sette vaksine samtidig som en legekonsultasjon eller lab.avtale.

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig: (fra FHI)
• Alle fra fylte 65 år
Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester mas annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
• Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år

 Barn og voksne med:
– Kronisk lungesykdom (inkludert astma)
– Hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
– Diabetes type 1 og 2
– Leversvikt eller nyresvikt
– Kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
– Nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
– Svært alvorlig fedme (KMI over 40)
– Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted).

I tillegg anbefales influensavaksine til:
• Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
• Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
• Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.
• Saneringspersonale og andre som jobber med mistenkt eller bekreftet influensasyk tamfugl i henhold til risikonivå 3 i Mattilsynets Plan for forebygging og bekjempelse av aviær influensa.

For ytterligere informasjon: se

https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/

Legg igjen et svar