Skip to main content

Influensavaksine

Av 14. oktober 2022oktober 28th, 2022Nyheter

Årets influensavaksine er nå kommet.

I år må alle betale en egenandel for vaksinen som er satt til 275 kr. Vi vil prioritere de som er i risikogruppe først. Ta kontakt om du er i risikogruppen, så settes du opp til vaksinering. Det vil også være mulig å sette vaksine samtidig som en legekonsultasjon eller lab.avtale i ukene fremover.

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig: (fra FHI)

 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år
 • Barn og voksne med:
  – Kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  – Hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
  – Diabetes type 1 og 2
  – Leversvikt eller nyresvikt
  – Kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  – Nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  – Svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  – Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted).

 

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.
 • Saneringspersonale og andre som jobber med mistenkt eller bekreftet influensasyk tamfugl i henhold til risikonivå 3 i Mattilsynets Plan for forebygging og bekjempelse av aviær influensa.

For ytterligere informasjon: se https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/

Legg igjen et svar