Skip to main content

Priser

egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget

Egenandeler Pris
Konsultasjon hos lege dagtid/kveld170/288
Sykebesøk dagtid/kveld 230/368
Tillegg hos spesialist i allmennmedisin54 kr
Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver61 kr
Taking av Hb, SR, hvite blodceller59 kr

Priser

tillegg for materiell ved prosedyrer

Tillegg for materiellPris
Gynekologisk undersøkelse72 kr
Spirometri, EKG, rektoskopi, enkle sårskift109 kr
Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep155 kr
Større kirurgiske inngrep, større sårskift211 kr
Ekspedisjonsgebyr resepter, rekvisisjoner, henv59 kr

Priser

på ulike attester/erklæringer

(inngår ikke i frikortgrunnlaget)
AttesterPris
Helseattest ved søknad om førerkort 700 kr
TT-kort, legeerklæring 350 kr
HC-parkering/parkeringstillatelse, legeerklæring 350 kr
Forsikringsselskap/reiseavbrudd 250 kr
Enkel legeattest ved skolefravær e.l.160 kr
Attest medisiner ved reise200 kr
Enkel attest i tillegg til legetime100 kr
Mellomstor attest i tillegg til legetime160 kr
Erklæring ifm. å opprette fremtidsfullmakt350 kr
Attest til politihøyskole e.l.750 kr
Attest ved utveksling750 kr
Vergemålattest (regnes ut i fra medgått tid)1100 kr/time